Het Theosofisch Genootschap

Uitnodiging

Voor deelname aan een studie/gespreksgroep voor serieuze belangstellenden in de Theosofie.

Tijd – woensdagmiddag van 14:00 uur – 16:00 uur, eenmaal per 4 weken.

Plaats – Rotterdam

 

Het ligt in de bedoeling geleidelijk aan meer vertrouwd te worden met de theosofische leringen en haar doelstellingen.

De kosten bestaan uit de aanschaf van boekjes, die we behandelen.

 

Met vriendelijke groet, mevrouw A.J. Schipper.

 

Tel.: 010 - 4529878