Welkom op de website van Theosofisch Genootschap HPB

 

Doelstelling van het Theosofisch Genootschap H.P.B.

Het Theosofisch Genootschap, is door banden van vriendschap met zusterorganisaties over de hele wereld verbonden.

Het stelt zich o.a. tot doel:

Bij te dragen aan de vorming van een kern van actieve broederschap, gebaseerd op de geestelijke oorsprong van de mens, zonder onderscheid van ras of geloof;

het bestuderen en vergelijken van godsdienstige, wetenschappelijke en wijsgerige stelsels;

het stimuleren van onderzoek, naar de in de mens aanwezige latente krachten en vermogens.

Het genootschap tracht deze doeleinden te realiseren, door het vormen van plaatselijke afdelingen en studiegroepen en door het houden van openbare bijeenkomsten.

 

De enige voorwaarde om als lid te kunnen toetreden is:

De erkenning van het beginsel van universele broederschap.

Theosofisch werk wordt zonder enige vergoeding verricht. De kosten worden bestreden uit vrijwillige bijdragen, die zijn ondergebracht in de Theosofische Stichting H.P. Blavatsky.

Uitgave van boeken en geschriften over de Oude Wijsheid, worden door de stichting gefinancierd, evenals zaalhuur, advertentiekosten e.d.

U kunt dit werk financieel steunen door legaten, schenkingen of giften, over te maken op ING rekening NL87 INGB 0000417300 t.n.v. de Theosofische Stichting H.P. Blavatsky, ROTTERDAM.